info@woodcrafterskeminimum.cz


Diplomky, bakalářky

Obnova československého woodcrafterského hnutí po roce 1989

Roman Faů
Diplomová práce: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií

Lesní moudrost jako prostředek zvýšení zájmu o pobyt v přírodě

Eva pavelková
Bakalářská práce: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky

Woodcraft ve školní družině

Šárka Vítová
Bakalářská práce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta příropdovědně-humanitní a pedagogická

Možnosti využití myšlenek Ligy lesní moudrosti pro výchovu a život v 21. století

Nicol Jará
Bakalářská práce: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie

Tvoření přezdívek a hypokoristik ve Woodcraftu

Hana Konečná
Bakalářská práce: Filizofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav jazyka českého

Pedagogika Setonova woodcraftu

Milan Daněk
Diplomová práce: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Co je to LLM/Woodcraft

Josef Porsch - Ablákela
výňatek z bakalářské práce
×