info@woodcrafterskeminimum.cz

100

let woodcraftu v ČR

Lesní moudrost

Mnoho lidí neví, co je woodcraft. Dochází k zaměňování prostředků a cílů.

Woodcraft, neboli lesní moudrost, má za cíl vychovávat jedince k čistému lidství. Jedná se o pedagogický systém založený na volnosti a dobrovolnosti.

Woodcraft je pro každého. Nezáleží, zda je mladý nebo starý.

K tomu využívá své prostředky:

  • Přírodu a kontakt s ní (umění tábořit)
  • Malebnost (vyrábění)
  • Vzdělávání (orlí pera)
  • Etický kodex (zákon)

Kdo je woodcrafterem?

Zákon

Zákon lesní moudrosti definuje etický kodex každého woodcraftera

Orlí pera

Jeden z několika prostředků Lesní moudrosti. Orlí pero není nic jiného, než úkol, kterým se rozvíjíme a učíme.
Seznam orlích per najdete na Orlipera.cz

Základní prostředky lesní moudrosti

Táboření

Umění žít v přírodě a v souladu s ní

Umět použít vlastnoručně vyrobené krásné věci

Rozdělat oheň bez sirek

Táboření je rekreace

Malebnost

Věci okolo nás by měly být krásné

Není nic lepšího než když si je umíme vlastnoručně vyrobit

Orlí pera

Plněním orlích per překonáváme sami sebe.

Učíme se

Pomáháme

×