info@woodcrafterskeminimum.cz

Devět hlavních zásad woodcraftu

 1. HNUTÍ LESNÍ MOUDROSTI má sloužit ozdravění a osvěžení člověka.
 2. TÁBOROVÝ ŽIVOT: Táboření je prostý život omezený na skutečné potřeby a zároveň vyvrcholení pobytu v přírodě. Táboření může být nejen příjemným osvěžením, ale i spásou pro těla a duše vyčerpané shonem přepracovaného světa.
 3. SAMOSPRÁVA ZA VEDENÍ DOSPĚLÝCH: Snad nikde nemá každý člen tolik možností podílet se na společných věcech rodu, kmene i organizace jako ve woodcraftu.
 4. KOUZLO TÁBOROVÉHO OHNĚ: Oheň umožnil obrovský pokrok ve vývoji lidstva. Pro nás je sezení v kruhu kolem táborového ohně silným zážitkem, který spojuje všechny přítomné trvalým svazkem kamarádství a přátelství.
 5. VÝCHOVNÉ PROSTŘEDKY V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI: Plnění činů rozvíjí všestrannost woodcraftera. Nejedná se zde o učenost, ale o souhrn všech dobrých vlastností – sílu, mrštnost, důvtip, šikovnost... Plnění Mistrovství pak vede k získání důkladných znalostí ve zvoleném oboru.
  Na rozdíl od zkoušek, které se plní v mnoha jiných organizacích, má woodcrafter možnost vybrat si sám zkoušky, které mu nejlépe vyhovují a v nichž může nejlépe splnit cíle, které si sám stanoví. V tom je obrovská přednost Setonova systému orlích per.
 6. POCTY PODLE STANOVENÝCH MĚŘÍTEK: V našich zkouškách se nikdo nesnaží porazit ostatní, ale každý se snaží povznést sám sebe. Každý, kdo splní stanovený počet poct, může se stát například Sagamorem. Tento stupeň mu není odepřen jen proto, že někdo jiný je silnější než on.
 7. OSOBNÍ VYZNAMENÁNÍ ZA OSOBNÍ VÝKONY: Touha po slávě je nejsilnější motivací u primitivního člověka. Vyspělý člověk by měl mít nějaký vyšší princip. Naše udílení orlích per a titulů není odměnou za vykonané činy, ale jejich uznáním. Člověk nachází ve svých činech vnitřní uspokojení, ale potřebuje i spravedlivé uznání. Podstatou získávání a „hromadění“ poct není tedy ozdobení šerpy hezkými malými pery, ale další získávání a rozšiřování znalostí každého woodcraftera. Setonova povídka Stoupání na horu nejlépe vyjadřuje smysl této zásady.
 8. IDEÁLNÍ HRDINA: Naše činnost je často inspirována Indiány nebo jinými přírodními národy. Není to proto, že bychom chtěli utéct od skutečnosti života v civilizaci, ale proto, že čistý, mužný a statečný vzor Indiána je dobrou inspirací pro naši činnost a pomáhá nám naplnit poslední z devíti zásad.
 9. MALEBNOST VE VŠEM: To je velmi důležitá zásada. Malebnost působí na podvědomé složky osobnosti a rozvíjí citové vnímání světa. Proto využíváme všemožně kouzla titulů, pestrých šerp, krásných obřadů, kmenových zvyků, tanců a písní.

Historie

Něco málo o historii zákona najdete na woodcrafterské wikipedii. .
×